nl en

Het cloudplatform voor smart applications

Refact is een innovatief platform dat aan de basis ligt van veel projecten die wij voor onze klanten realiseren. Onderdelen als hardwaremanagement, eventprocessing en analyse zijn direct beschikbaar voor nieuwe toepassingen. Dit in combinatie met componenten zoals kaarten, rapportages en koppelingen voor apps. Hiermee realiseren wij branchespecifieke producten en hebben we een goede basis voor klantspecifiek maatwerk.

Meten, analyseren, beslissen

Refact ondersteunt bij het maken van beslissingen. Zodra data binnenkomen die met elkaar een patroon vormen dat overeenkomt met vooraf gedefinieerde regels, worden er bijvoorbeeld realtime notificaties verzonden naar de betrokkenen. Via rapportages wordt een tactisch en strategisch beter onderbouwde besluitvorming mogelijk. Als de hoeveelheid opgeslagen data echt 'big' wordt, kan het systeem steeds meer leren van het verleden en kan het systeem proactief beslissen.

Reflow heeft focus op een end to end oplossing. Wij verzorgen de volledige keten van hardware, communicatie en softwarediensten:

Wij combineren de beste hardware van diverse partijen om tot een passende oplossing te komen. Door hier onafhankelijk in te zijn, kunnen we garanderen dat we per klant bij de beste combinatie uitkomen. De basis van een IoT-omgeving wordt beheerd vanuit het Refact serviceportal, een web-based omgeving. Toepassingen als mobiele apps en dashboards maken gebruik van het Refact systeem.

Deze applicaties worden als standaardproduct afgeleverd of projectmatig als maatwerk ontwikkeld. Integratie met bestaande back-endsystemen en webapplicaties is mogelijk, waarbij data veilig worden opgeslagen.

Afbeelding van een digitaal dashboard met grafieken

Vormgeven van de 'Digital twin'

Refact ondersteunt bij het maken van beslissingen. Zodra data binnenkomen die met elkaar een patroon vormen dat overeenkomt met vooraf gedefinieerde regels, worden er bijvoorbeeld realtime notificaties verzonden naar de betrokkenen. Via rapportages wordt een tactisch en strategisch beter onderbouwde besluitvorming mogelijk. Als de hoeveelheid opgeslagen data echt 'big' wordt, kan het systeem steeds meer leren van het verleden en kan het systeem proactief beslissen.

Om IoT-toepassingen te benutten wordt een digitale afdruk van de omgeving gemaakt. Deze afdruk wordt ook wel de 'digital twin' genoemd. Sensoren in de echte wereld geven hun data af aan de digital twin. Uit meerdere analyses en berekeningen komen dan inzichten naar voren die kunnen dienen als ondersteuning bij beslissingen door mens en machine. Beslissingen resulteren in het bijsturen van processen in de fysieke wereld.

Via de serviceportal van Refact wordt het digitale model van de omgeving vormgegeven en onderhouden. Dit model bestaat uit IoT-hardware die data genereert, de focus legt op mensen en middelen die we willen volgen, indoor- en outdoorkaarten aanmaakt en gebeurtenissen registreert die aangeven hoe het systeem reageert op binnenkomende data.

Afbeelding van de

Reageren op omgevingsactiviteit: de eventmanager

De eventmanager voert acties uit op basis van vooraf gedefinieerde regels. Sensordata worden direct geanalyseerd en vergeleken met de ingestelde regels. Wordt aan een voorwaarde voldaan, dan volgt er actie. Bijvoorbeeld geofencing van patiënten in een ziekenhuis. Loopt er een patiënt naar buiten en gebeurt dat niet onder begeleiding, dan gaat er een bericht naar de meldkamer. Op eenvoudige wijze kunnen complexe events 'geprogrammeerd' worden in de serviceportal van Refact.

Afbeelding van de Refact Event Manager.

Refact functionaliteit beschikbaar stellen voor applicaties en back-ends: Refact API

Het Refact platform vormt de basis voor de ontwikkeling van product- en klantspecifieke IoT-toepassingen. Refact verzorgt het vergaren, opslaan, bewerken en verrijken van binnenkomende sensordata. Apps, dashboards en back-ends maken gebruik van deze functies en informatie via de Application Programmable Interface (API).

Refact communiceert met de omgeving via de API

Met Refact als basis ontwikkelen we via de API zowel complete standaardproducten als producten op maat in projectvorm. Ook externe partijen kunnen toegang verkrijgen tot de API zodat uw eigen apps of website gebruik kan maken van Refact.

Unified location services: Indoor en outdoor wordt één

Refact is ontworpen om meerdere bronnen en typen van data gelijktijdig te verwerken. Zo kan het zijn dat de locatie van een persoon of object wordt geregistreerd door verschillende locatiesensoren, die verschillende datatypen via verschillende datanetwerken verzenden naar Refact. Refact maakt daar één geheel van en stroomlijnt de verschillende soorten hardware, datastromen en kaarten.

Afbeelding van Unified Location Servicesomgeving.

Data-analyse, real time dashboards en rapportages

Data in het systeem worden gebruikt om hier informatie uit te genereren. Hiervoor heeft Refact een breed portfolio aan mogelijkheden voor analyse. De eventmanager genereert events op basis van realtime berekeningen. De reportmodule zet de data om in informatieve overzichten, in de vorm van een tabel en een grafiek . Ook is het mogelijk om de kaartmodule te gebruiken voor rapportages. Zo kunnen er lagen over de kaart gelegd worden die bijvoorbeeld een heatmap tonen of social interactions laten zien. Al deze functionaliteiten zijn via de API beschikbaar, zodat klantspecifieke dashboards en rapportages volledig in een eigen huisstijl te ontwikkelen zijn.

Afbeelding van de Refact reporting module