nl en

Indoor-lokalisatie via Bluetooth verhoogd veiligheid 7000 leerlingen voor Taleb, Qatar

Schoolsysteem informeert verzorgers bij mogelijk onveilige situaties

In Qatar heeft Mobile Agency het Taleb schoolsysteem gerealiseerd. Naar aanleiding van een aantal incidenten waardoor de veiligheid van de kinderen niet voldoende gewaarborgd kon worden, eiste onder andere het ministerie van onderwijs een goede oplossing. Vanuit de school werd de vraag geformuleerd om leerlingen de hele dag te volgen vanaf de schoolbus, de school en weer naar huis. Door middel van data-analyse van de bewegingen worden verbanden gelegd die duiden op mogelijk onveilige situaties voor het kind. Door middel van directe notificaties of rapportages achteraf, worden ouders en de schooleiding op de hoogte gebracht van acute en minder acute situaties.

Ontwikkelde toepassingen

Het begint 's morgens in de schoolbus. Leerlingen worden opgehaald vanaf een pick-up point. In de bus hangt een computer die via een mobiele verbinding verbonden is met het cloud platform. Leerlingen die in de bus stappen hebben allemaal een bluetooth tag om (lanyard). De bus registreert of de leerling in de bus zit. Op de server wordt informatie opgehaald vanuit het schoolsysteem. Het rooster. Op deze manier weten we per leerling hoe laat ze in welke bus moeten zitten. Zit een leerling niet op een bepaald tijdstip in de bus, dan gaat een notificatie naar de app van de ouders of dit wel klopt. Hetzelfde geldt voor de terug reis. Daarbij krijgen ouders ook een notificatie als de bus (via gps bijgehouden) in de buurt van het drop-off point komt. Nadat de leerling afgezet is bij het drop-off point stopt de verantwoordelijkheid van de school. Op school wordt bijgehouden of leerlingen wel in de klas zitten. Maar ook wordt gekeken hoe vaak een kind naar een toilet gaat. Kinderen zijn hier minder mondig en een ferquent toiletbezoek kan duiden op ziekte. Bij ons is deze vorm van traceren (nog) uitgesloten. Maar in Qatar is veiligheid versus privacy geen discussie. Ouders betalen dan ook zelf een jaarlijkse bijdrage voor het systeem.

phone

Uitdagingen in de techniek

class

Voordat wij gevraagd werden dit systeem te ontwikkelen was al een implementatie gedaan met RFID maar dit gaf niet de gewenste resultaten. De eisen waren niet mals: Locatie-updates per seconde. Positie-nauwkeurigheid van maximaal 4 meter. En dit allemaal in real-time voor 7000 leerlingen. Voor de positionering van de leerlingen hebben we gebruik gemaakt van bluetooth tags die leerlingen meedragen en ontvangers op een vaste positie in school en in de bus. Dit systeem is geleverd in samenwerking met het bedrijf Blooloc. Via een API op hun systeem lazen we de posities uit.

class

Met de 'Cloudgate' van het bedrijf Option konden de bluetooth ontvangers in de bus verbonden worden met een mobiele verbinding aan het netwerk zodat aanwezigheid van leerlingen en ook de gps positie van de bus beschikbaar was. Omdat er zoveel data binnenkomt die geanalyseerd moet worden voldeed een webapplicatie met script taal niet. Daarom bouwden we een speciaal server component in C++ voor een supersnelle verwerking. Alle data moest ook opgeslagen worden zodat rapportages gemaakt konden worden maar ook een 'playback' functie ingebouwd kan worden zodat per leerling de afeglopen route van de dag bekeken kan worden.